Xu hướng bao bì

Thứ Ba, 07/08/2012, 15:00

Việc xây dựng các tiêu chuẩn quốc tế về bao bì và  môi trường có thể ảnh hưởng đến các nhà sản xuất bao bì trên toàn thế giới

Cuộc họp tại Stockholm, Thụy Điển đã khởi đầu cho việc phát triển các tiêu chuẩn quốc tế về bao bì và môi trường sẽ diễn ra trong 02 ngày 10-11/12/2009. Hơn 70 đại biểu được mời tham dự cuộc họp cùng với các chuyên gia đến từ các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ và 11 quốc gia thuộc Châu Âu.

EUROPEN, một Tổ chức Châu Âu về Bao bì và Môi trường, bao gồm các hội viên là các công ty trên toàn cầu trong chuổi giá trị bao bì được hoan nghênh khi đưa ra các sáng kiến. Hội viên của EUROPEN tin rằng việc đưa ra các tiêu chuẩn là hết sức cần thiết, cũng như cần trợ giúp để tiến gần hơn nữa sự hài hòa trên toàn cầu nhằm giảm sự ảnh hưởng của bao bì đến môi trường.

Bình luận về dự án ISO (xây dựng tiêu chuẩn chung về bao bì và môi trường), Ông Julian Carroll, Giám đốc điều hành EUROPEN nói;

“Chấp nhận tiêu chuẩn về bao bì và môi trường sẽ đưa đến một nền tảng tham khảo cho bất cứ sáng kiến nào từ địa phương hay khu vực …hoặc từ cộng đồng hay trong lĩnh vực hợp tác…nhằm giải quyết các mối quan tâm về môi trường do ảnh hưởng của bao bì. Chúng ta đang chứng kiến một sự gia tăng nhanh chóng các sáng kiến về vấn đế này, đặc biệt là ngoài Châu Âu. Đôi khi mục đích của họ trái ngược lẫn nhau và đôi lúc họ không phán đoán được bất kỳ gì về môi trường. Các tiêu chuẩn ISO được đề xuất có thể trở thành một chuẩn rất cần thiết cho bất kỳ đề xuất từ khu vực, quốc gia hay thậm chí một quy định về bao bì  của địa phương."Ông Carroll cũng chỉ ra rằng, hiện nay Diễn đàn hàng tiêu dùng (trước đây là Diễn đàn Giám đốc điều hành toàn cầu) đang làm việc về một dự án bao bì toàn cầu nhằm tăng cường sự hiểu biết các định nghĩa chung của chuỗi cung ứng hài hoà, các nguyên tắc và hệ đo lường mét để cung cấp một khuôn khổ tiêu chuẩn đánh giá bao bì trong bối cảnh ba trụ cột phát triển bền vững (*).Ông cho biết, “Diễn đàn hàng tiêu dùng đã đồng ý rằng tất cả các nguyên tắc và chỉ số được thừa nhận sẽ được áp dụng theo bất cứ tiêu chuẩn quốc tế nào thích hợp. Do vậy công việc xây dựng tiêu chuẩn ISO được xem như nền móng của diễn đàn sáng kiến trên toàn cầu.

Đối với việc xây dựng tiêu chuẩn ISO, Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế đã chấp thuận thành lập một tiểu ban mới SC4 Bao bì và Môi trường (SC4 Packaging and the Environment) thuộc Ủy ban kỹ thuật ISO 122, là đơn vị chịu trách nhiệm về tất cả các tiêu chuẩn liên quan đến bao bì. Hiển nhiên việc chấp thuận thành lập ủy ban là từ nghị quyết của Ban Quản lý Kỹ thuật ISO vào đầu năm nay, đồng ý văn phòng Thư ký Tiểu ban được chia giữa Trung Quốc và Thụy Điển. Viện Tiêu chuẩn của Thụy Điển sẽ đăng cai hội nghị khai mạc trong tuần này.

Ban Quản lý Kỹ thuật ISO cũng giải quyết được việc tạo ra một hệ thống mới trong việc duy trì mối liên hệ giữa SC4 và ISO TC 207, là tiêu chuẩn về việc phát triển ISO liên quan đến môi trường.Việc xây dựng tiêu chuẩn cũng được đề xuất rằng, các tiêu chuẩn ISO mới sẽ được dựa trên các tiêu chuẩn bao bì và môi trường của Châu Âu hiện có, nó được phát triển bởi Ủy ban Tiêu chuẩn hóa Châu Âu-CEN (the European Committee for Standardization) và được liên kết với Chỉ thị và hướng dẫn của EU về bao bì và chất thải bao bì cùng các nguyên tắc của Châu Á về bao bì nhận biết môi trường.

Sau khi chấp nhận các tiêu chuẩn của CEN vào năm 2005, Liên đoàn Bao bì Châu Á, đã sửa và thay đổi các tiêu chuẩn Châu Âu cho phù hợp như các nguyên tắc của Châu Á về bao bì nhận biết môi trường. Sáng kiến châu Á là kết quả công việc của Viện Bao bì Nhật Bản trong việc tham khảo với EUROPEN và CEN.

Tổ chức ISO đã đề nghị 6 tiêu chuẩn giảm nguồn cung cấp được phát triển lần lượt tương ứng như tái sử dụng, tái chế, phục hồi năng lượng, phục hồi hóa chất, tự hủy thành phân và tự hủy sinh học. Sáu tiêu chuẩn trên sẽ được bao trùm bởi tiêu chuẩn thứ bảy “tiêu chuẩn dù” nó đặt ra những yêu cầu cho việc sử dụng bao bì.

Hiện nay thời gian biểu cho việc hoàn thành các tiêu chuẩn dự tính sẽ được chấp thuận là vào quý 2 năm 2012.

Lược dịch từ EUROPEN

Số lượt truy cập: 45252627
Khách đang xem: 13
Thiet ke web cong ty thiet ke web